โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยือนวัด ประชาชน

โพสต์22 ส.ค. 2560 06:00โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
นายไตรมิตร นคราวนากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงานโครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยือนวัด ประชาชน และติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย ประจำปี 2560 ณ วัดนางออ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

     

     

     

     

     
Comments