โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ict ให้กับชุมชน หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

โพสต์5 ต.ค. 2560 03:57โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ict ให้กับชุมชน หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน โรงเรียนเมืองยางศึกษา
     

     

     
Comments