โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

โพสต์14 พ.ค. 2562 05:23โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายจิติวัฒนา ศรีคราม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

     

     
Comments