การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร้านค้า ใกล้สถานศึกษา

โพสต์22 เม.ย. 2562 04:50โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนเมืองยางศึกษา และสถานประกอบการ ร้านค้า ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา โดยร้านค้าได้บันทึกให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการไม่จำหน่ายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ทางโรงเรียนเมืองยางศึกษาขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้เพื่ออนาคตของลูกหลานชาวเมืองยาง

     

     

     

     
Comments