ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเมืองยางศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
207 หมู่ 3 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์  0-4422-9028  โทรสาร 0-4422-9027
website : http://www.my.ac.th  e-Mail : mysschool@my.ac.th,sarabun_my@my.ac.th
Comments