สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


ปรัชญาของโรงเรียน

                กยิรา  เจ  กยิราเถนัง  (ทำอะไรทำจริง)                                                                                                                                               

คำขวัญของโรงเรียน

                เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน                                                                                                                           

สีประจำโรงเรียน

                สีชมพู  สีขาว   
Comments