วันสุนทรภู่ สืบสานตำนานไทย ครูกวีเอกของโลก ประจำปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 02:54โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดงานสัปดาห์วันสุนทรภู่ มีการแข่งขันต่างๆมากมาย เช่น การคัดลายมือ การพูดสุนทรพจน์ การวาดภาพตามบทประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชิงรางวัลต่างๆมากมาย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานตำนานและวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกถึงกวีเอกของไทยและของโลก
     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
Comments