ต้อนรับ ผอ.จิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์31 ต.ค. 2561 23:30โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ต้อนรับ ผอ.จิติวัฒนา ศรีคราม ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนายการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา
     

     

     

     

     
Comments