สุ่มสำรวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา

โพสต์16 ก.ค. 2560 00:50โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
กลุ่มงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ออกสุ่มสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงสภาวะทันตสุขภาพพฤติกรรมอนามัยด้านทันตสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
     

     

     
Comments