สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์5 ต.ค. 2560 02:29โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองยางศึกษา เดินทางเข้าสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
     
Comments