แสดงความยินดีกับคุณครูสุริยา เสนาวงค์

โพสต์22 ส.ค. 2560 05:42โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุริยา เสนาวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สามารถสอบโอนย้ายไปยังโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Comments