ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์14 พ.ค. 2562 05:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเมืองยางศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรับขวัญนักเรียนใหม่และชี้แจงแนวทางและกฎระเบียบของโรงเรียน และได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน และได้ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตนของนักเรียน

     

     

     

     

     

     
Comments