ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 มิ.ย. 2561 23:47โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2561 21:44 ]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียน และหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีนายไพศาล มุ่งวัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สิบเอกไกรศรี ชิดนอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย ได้พบปะกับผู้ปกครอง มีการแสดงความสามารถจากนักเรียน เช่นการเล่นดนตรี การรำ พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำผลงานดีเด่น จากนั้นจึงให้ผู้ครองแยกพบครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง เพื่อรับทราบพฤติกรรม ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และรับทราบผลการเรียน
     

     

     

     

     

     

    

     
Comments