พระธรรมฑูตเผยแพร่ศาสนา

โพสต์24 มิ.ย. 2561 01:32โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะพระธรรมฑูต อำเภอเมืองยาง ออกเผยแพร่ศาสนาให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติให้เป็นผู้มีธรรมะ และดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
     

     

     

     

     
Comments