พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 เม.ย. 2562 22:47โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561 

     

     

     

     

     

     

     
Comments