นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคทฤษฎี

โพสต์16 ก.ค. 2560 00:28โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
นักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคทฤษฎี ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 2-13 กรกฎาคม 2560
     

     

     

     
Comments