กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย

โพสต์7 ธ.ค. 2559 00:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 คุณครูอมรรัตน์ ศิริภาร์ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ณ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
     

     

     Comments