กิจกรรม เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ Open House 2018

โพสต์5 ต.ค. 2560 04:19โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 15 กันยายน 2560 งานแนะแนว นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ Open House 2018
      

     

     
Comments