กิจกรรมบูมแสดงความยินดีพี่ ม.3, ม.6

โพสต์21 เม.ย. 2562 01:32โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดกิจกรรมบูมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษา

     

     

     

     

     

     

                           

                           
Comments