โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 ต.ค. 2560 02:35โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
ฝ่ายบริหารวิชาการได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะครูและนักเรียนเดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่โรงเรียนครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
     

     

     

     
Comments