โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์23 เม.ย. 2560 03:35โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการจัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โลกกว้างจากสถานที่จริง ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน เดินทางไปที่ ผาแต้ม วัดภูพร้าว วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี
     

     

     

     

     
Comments