โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โพสต์21 เม.ย. 2562 00:20โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562

     

     

     

     
Comments