โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพด้วยกีฬาและกิจกรรมเข้าจังหวะ

โพสต์21 เม.ย. 2562 00:35โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพด้วยกีฬาและกิจกรรมเข้าจังหวะ "To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยจัดการประกวดเต้น Cover Dance และการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันและเข้ารวมรับชมมากมาย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

     

     

     

     

     

     

     
Comments