โครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

โพสต์27 ก.ค. 2562 03:59โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมโครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองยาง
     
                 

                 
Comments