โครงการค่ายปรับพื้นฐานพฤติกรรม "หนูจะเป็นเด็กดีศรีเมืองยาง"

โพสต์23 เม.ย. 2560 04:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานพฤติกรรม "หนูจะเป็นเด็กดีศรีเมืองยาง" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความประพฤติไม่พึงประสงค์
     

     

     

     

     

     

     

     

     

Comments