โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

โพสต์27 ก.ค. 2562 04:38โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
     

     

     
Comments