การอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ก.พ. 2560 21:11โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 21:59 ]
การอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายดำรงค์แคมป์ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Comments