การฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

โพสต์27 ก.ค. 2562 03:54โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1,2,3 เข้าร่วมการฝึกวิชาทหารภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพิมายวิทยา ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2562

                  

                  

                  
Comments