ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน

โพสต์1 ธ.ค. 2559 04:13โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี มาให้บริการวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองยางศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

     

     

     

     

     

     

Comments