กิจกรรมเด่น

ต้อนรับ ผอ.จิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์31 ต.ค. 2561 23:30โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ต้อนรับ ผอ.จิติวัฒนา ศรีคราม ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนายการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา
     

     

     

     

     

วันสุนทรภู่ สืบสานตำนานไทย ครูกวีเอกของโลก ประจำปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 02:54โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดงานสัปดาห์วันสุนทรภู่ มีการแข่งขันต่างๆมากมาย เช่น การคัดลายมือ การพูดสุนทรพจน์ การวาดภาพตามบทประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชิงรางวัลต่างๆมากมาย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานตำนานและวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกถึงกวีเอกของไทยและของโลก
     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 02:27โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา
     

     

     

     

     

     

พระธรรมฑูตเผยแพร่ศาสนา

โพสต์24 มิ.ย. 2561 01:32โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะพระธรรมฑูต อำเภอเมืองยาง ออกเผยแพร่ศาสนาให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติให้เป็นผู้มีธรรมะ และดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
     

     

     

     

     

ฟังพระธรรมเทศนา ถวายปัจจัย เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

โพสต์24 มิ.ย. 2561 00:39โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมเทศนา ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสว่างสามัคคี วัดลิ้นฟ้า และวัดเมืองยาง เนื่องในวันวิสาขบูชา
     

     

     

งานเลี้ยงอำลาครูประมวล คำจันทึก ในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่

โพสต์24 มิ.ย. 2561 00:30โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษาขอแสดงความยินดีกับคุณครูประมวล คำจันทึก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน ในโอกาสย้ายไปบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัฆภูมิพิสัย
     

     

     

     

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 มิ.ย. 2561 23:47โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2561 21:44 ]

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียน และหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีนายไพศาล มุ่งวัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สิบเอกไกรศรี ชิดนอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย ได้พบปะกับผู้ปกครอง มีการแสดงความสามารถจากนักเรียน เช่นการเล่นดนตรี การรำ พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำผลงานดีเด่น จากนั้นจึงให้ผู้ครองแยกพบครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง เพื่อรับทราบพฤติกรรม ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และรับทราบผลการเรียน
     

     

     

     

     

     

    

     

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์23 มิ.ย. 2561 22:51โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยฝ่ายบริหารวิชาการ ได้จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้นักเรียนรู้จักการปรับตัว เพื่อให้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มากได้อย่างมีความสุข
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์23 มิ.ย. 2561 22:04โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลการเลือกปรากฎว่านายศุภกิจ นนทสี นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียน
     

     

     

     

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์23 มิ.ย. 2561 21:45โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยฝ่ายบริหารวิชาการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร บายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีนายไตรมิตร นคราวนากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองยางศึกษา เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มและความสุขของรุ่นพี่รุ่นน้องที่มาร่วมแสดงความยินดีกับวันแห่งความสำเร็จ
     

     

     

     

     

     

     

     

1-10 of 95