กิจกรรมเด่น

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์14 พ.ค. 2562 05:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเมืองยางศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรับขวัญนักเรียนใหม่และชี้แจงแนวทางและกฎระเบียบของโรงเรียน และได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน และได้ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตนของนักเรียน

     

     

     

     

     

     

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชร

โพสต์7 พ.ค. 2562 01:53โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2562 02:48 ]

วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรและรับชมถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

     

     

     

     

     

     

     

     

     

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 เม.ย. 2562 22:47โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2561 

     

     

     

     

     

     

     

กิจกรรมบูมแสดงความยินดีพี่ ม.3, ม.6

โพสต์21 เม.ย. 2562 01:32โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดกิจกรรมบูมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษา

     

     

     

     

     

     

                           

                           

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพด้วยกีฬาและกิจกรรมเข้าจังหวะ

โพสต์21 เม.ย. 2562 00:35โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพด้วยกีฬาและกิจกรรมเข้าจังหวะ "To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยจัดการประกวดเต้น Cover Dance และการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันและเข้ารวมรับชมมากมาย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

     

     

     

     

     

     

     

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โพสต์21 เม.ย. 2562 00:20โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562

     

     

     

     

การแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์21 เม.ย. 2562 00:06โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาคณะสีต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามัคคี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

กิจกรรมวันคริสต์มาส​ (Merry Christmas)​ ปีการศึกษา​ 2561

โพสต์20 เม.ย. 2562 09:03โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนรู้จักประวัติความเป็นมาและร่วมฉลองวันประสูติของพระเยซู โดยมีท่านผู้อำนวยการจิติวัฒนา ศรีคราม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนหลายรายการ มีการร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

     

     

     

     

                       

                       

                       

พิธีทำบุญเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธลีลาและอัญเชิญพระพรหมประดิษฐาน​

โพสต์20 เม.ย. 2562 08:32โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองยางศึกษาจัดพิธีทำบุญตักบาตร เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธลีลาประจำโรงเรียน อัญเชิญพระพรหมประดิษฐาน และพิธีตั้งศาลเจ้าที่ตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา

     

     

     

     

                            

                       

                       

เข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี

โพสต์20 เม.ย. 2562 07:51โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

     

     

     

     

     

     

     

     

1-10 of 111