กิจกรรมเด่น

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 มิ.ย. 2560 06:59โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดพิธีไหว้ครู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรักในความเป็นไทย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเมืองยางศึกษา
     

     

     

     

     

     

พระธรรมทูตอบรมประชาชน

โพสต์12 มิ.ย. 2560 05:18โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะสงฆ์อำเภอเมืองยางได้ออกจาริกเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา พร้อมกันนี้ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และรับพร
     

     

     

     

     

     

พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

โพสต์11 มิ.ย. 2560 00:38โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเมืองยาง ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
     

     

      

     

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560

โพสต์11 มิ.ย. 2560 00:31โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2560 00:32 ]

โรงเรียนเมืองยางศึกษาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้คนไม่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ และชี้ให้เห็นถึงโทษของการสูบบุหรี่ 
     

     

     

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ

โพสต์11 มิ.ย. 2560 00:22โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

งานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสูงเนิน และโรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 21:52โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษาจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 21:32โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 21:35 ]

โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

การแข่งขันฟุตซอลจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 3

โพสต์23 เม.ย. 2560 05:42โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2560 05:43 ]

การแข่งขันฟุตซอลจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาฟุตซอลยุวชน และเยาวชน 3 อำเภอ (เมืองยาง ลำทะเมนชัย ชุมพวง)
     

     

     

     

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์23 เม.ย. 2560 05:04โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2560 05:12 ]

วันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559
     

     

     

     

     

โครงการค่ายปรับพื้นฐานพฤติกรรม "หนูจะเป็นเด็กดีศรีเมืองยาง"

โพสต์23 เม.ย. 2560 04:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานพฤติกรรม "หนูจะเป็นเด็กดีศรีเมืองยาง" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความประพฤติไม่พึงประสงค์
     

     

     

     

     

     

     

     

     

1-10 of 55