กิจกรรมเด่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์27 ก.ค. 2562 22:04โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายจิติวัฒนา ศรีคราม นำครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

     

     

โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

โพสต์27 ก.ค. 2562 04:38โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

กิจกรรมอบรม coding

โพสต์27 ก.ค. 2562 04:23โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการ coding การใช้ microbit ให้แก่นักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ และนักเรียนที่สนใจด้านไอที ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเมืองยางศึกษา
     

     

     กิจกรรมสภากาแฟ

โพสต์27 ก.ค. 2562 04:14โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมสวนเสวนาสภากาแฟ เพื่อพัฒนาอำเภอเมืองยาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานของอำเภอเมืองยาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
     

     

     

     

     
โครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

โพสต์27 ก.ค. 2562 03:59โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมโครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองยาง
     
                 

                 

การฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

โพสต์27 ก.ค. 2562 03:54โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1,2,3 เข้าร่วมการฝึกวิชาทหารภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพิมายวิทยา ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2562

                  

                  

                  

การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โพสต์27 ก.ค. 2562 03:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โดยมีครูเข้ารับการประเมินดังนี้ 1.นายโกเสตร ปัตเตย์ 2.นางสมสวาสดิ์ ผลนา 3.นายพเยาว์ แหลมไธสง 4.นายสุระวุฒิ จอดนอก 
     

     

     

     

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์27 ก.ค. 2562 03:33โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษาจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนเมืองยางศึกษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
     

     

     

     

     

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โพสต์27 ก.ค. 2562 03:12โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เส้นทางการเดินรณรงค์เริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอเมืองยาง ผ่านหมู่บ้านสิ้นสุดที่ตลาดนัดเมืองยาง
     

     

     

     

     

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

โพสต์27 ก.ค. 2562 02:59โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา

     

     

     

     

1-10 of 131