เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 พ.ย. 2559 18:02โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้น ร่วมประชุมในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเมืองยางศึกษา หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

Comments