ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์26 พ.ค. 2561 18:02โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
ด้วยโรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียน และหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการนี้ โรงเรียนจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม 044-229028
Comments