การเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 22:18โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
  
#กิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2560
ลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น. (แต่งกายชุดนักเรียน)
- นำชุดวอร์มมาเปลี่ยนเพื่อทำกิจกรรมประจำฐาน
- พักค้างคืน 1 คืน
- นักเรียนที่มีโรคประจำตัวให้นำยามาด้วย
- แจ้งผู้ปกครองเตรียมเงินสำรองจ่ายค่าชุดนักเรียนที่สั่งเพิ่ม ม.ต้น 350 บาท ม.ปลาย 450 บาท
#สิ่งที่โรงเรียนแจกให้ฟรี มีดังต่อไปนี้
1.ชุดนักเรียน 1 ชุด
2.ชุดพละ 1 ชุด 
3.กระเป๋า 1 ใบ
4.สมุด
5.หนังสือ
Comments