เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

โพสต์12 ม.ค. 2559 21:42โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ มทส. ในวันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 24  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Comments