เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โพสต์17 พ.ย. 2559 23:03โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
Comments