แจ้งหยุดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์22 ส.ค. 2560 23:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 23:51 ]
แจ้งหยุดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เนื่องจากคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลกวดขันให้นักเรียนทบทวนบทเรียน และเปิดเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
Comments