ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 ก.ค. 2561 20:09โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

โพสต์29 พ.ค. 2561 21:58โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูปฏิบัติการสอน) ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง
V
V
V

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์26 พ.ค. 2561 18:02โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ด้วยโรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียน และหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการนี้ โรงเรียนจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม 044-229028

ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา

โพสต์26 พ.ค. 2561 17:58โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา

โพสต์11 พ.ค. 2561 03:00โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 05:15 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

แจ้งหยุดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์22 ส.ค. 2560 23:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 23:51 ]

แจ้งหยุดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เนื่องจากคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลกวดขันให้นักเรียนทบทวนบทเรียน และเปิดเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

เชิญร่วมเป็นอาสาสมัครทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อของแผ่นดิน

โพสต์16 ก.ค. 2560 02:56โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

เชิญร่วมเป็นอาสาสมัครทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     

     

     

     

เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์19 พ.ค. 2560 22:37โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา


เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและความรู้ความสามารถของนักเรียนและร่วมกันแก้ไขปรับปรุง กรณีที่นักเรียนมีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 22:25โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2560 19:48 ]


กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560

การเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 22:18โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

  
#กิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2560
ลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น. (แต่งกายชุดนักเรียน)
- นำชุดวอร์มมาเปลี่ยนเพื่อทำกิจกรรมประจำฐาน
- พักค้างคืน 1 คืน
- นักเรียนที่มีโรคประจำตัวให้นำยามาด้วย
- แจ้งผู้ปกครองเตรียมเงินสำรองจ่ายค่าชุดนักเรียนที่สั่งเพิ่ม ม.ต้น 350 บาท ม.ปลาย 450 บาท
#สิ่งที่โรงเรียนแจกให้ฟรี มีดังต่อไปนี้
1.ชุดนักเรียน 1 ชุด
2.ชุดพละ 1 ชุด 
3.กระเป๋า 1 ใบ
4.สมุด
5.หนังสือ

1-10 of 16