ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งหยุดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์22 ส.ค. 2560 23:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 23:51 ]

แจ้งหยุดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เนื่องจากคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลกวดขันให้นักเรียนทบทวนบทเรียน และเปิดเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

เชิญร่วมเป็นอาสาสมัครทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อของแผ่นดิน

โพสต์16 ก.ค. 2560 02:56โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

เชิญร่วมเป็นอาสาสมัครทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     

     

     

     

เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์19 พ.ค. 2560 22:37โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา


เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและความรู้ความสามารถของนักเรียนและร่วมกันแก้ไขปรับปรุง กรณีที่นักเรียนมีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 22:25โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2560 19:48 ]


กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560

การเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 22:18โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

  
#กิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2560
ลงทะเบียน เวลา 07.30 - 08.30 น. (แต่งกายชุดนักเรียน)
- นำชุดวอร์มมาเปลี่ยนเพื่อทำกิจกรรมประจำฐาน
- พักค้างคืน 1 คืน
- นักเรียนที่มีโรคประจำตัวให้นำยามาด้วย
- แจ้งผู้ปกครองเตรียมเงินสำรองจ่ายค่าชุดนักเรียนที่สั่งเพิ่ม ม.ต้น 350 บาท ม.ปลาย 450 บาท
#สิ่งที่โรงเรียนแจกให้ฟรี มีดังต่อไปนี้
1.ชุดนักเรียน 1 ชุด
2.ชุดพละ 1 ชุด 
3.กระเป๋า 1 ใบ
4.สมุด
5.หนังสือ

เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 พ.ย. 2559 18:02โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้น ร่วมประชุมในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเมืองยางศึกษา หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โพสต์17 พ.ย. 2559 23:03โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา


เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่น เนื่องในวันครู

โพสต์13 ม.ค. 2559 16:52โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์ และโรงยิมเนเซียมลิปตพัลลภ สนากีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

โพสต์12 ม.ค. 2559 21:42โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ มทส. ในวันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 24  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

โพสต์10 ม.ค. 2559 23:45โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2559 18:34 ]

ขอเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลำมูลชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 71-10 of 11