ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 พ.ย. 2559 18:02โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้น ร่วมประชุมในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเมืองยางศึกษา หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โพสต์17 พ.ย. 2559 23:03โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา


เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่น เนื่องในวันครู

โพสต์13 ม.ค. 2559 16:52โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการครูดีเด่นในวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์ และโรงยิมเนเซียมลิปตพัลลภ สนากีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

โพสต์12 ม.ค. 2559 21:42โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ มทส. ในวันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 24  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

โพสต์10 ม.ค. 2559 23:45โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2559 18:34 ]

ขอเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลำมูลชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558

โพสต์4 ม.ค. 2559 20:56โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 23:45 ]

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

1-6 of 6