ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์4 เม.ย. 2563 03:39โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2563 22:25 ]


นักเรียนทุกระดับชั้นตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ที่นี่

แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 เม.ย. 2562 02:22โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562

แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์31 ต.ค. 2561 18:24โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 ก.ค. 2561 20:09โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

โพสต์29 พ.ค. 2561 21:58โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูปฏิบัติการสอน) ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง
V
V
V

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์26 พ.ค. 2561 18:02โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ด้วยโรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองยางศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียน และหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการนี้ โรงเรียนจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม 044-229028

ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา

โพสต์26 พ.ค. 2561 17:58โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา

โพสต์11 พ.ค. 2561 03:00โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 05:15 ]

ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

แจ้งหยุดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น

โพสต์22 ส.ค. 2560 23:46โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 23:51 ]

แจ้งหยุดเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เนื่องจากคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบ มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลกวดขันให้นักเรียนทบทวนบทเรียน และเปิดเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

เชิญร่วมเป็นอาสาสมัครทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อของแผ่นดิน

โพสต์16 ก.ค. 2560 02:56โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

เชิญร่วมเป็นอาสาสมัครทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     

     

     

     

1-10 of 19