เพลง จำขึ้นใจ


จำขึ้นใจ

ศิลปิน คำร้อง สุรักษ์ สุขเสวี

อัลบั้ม ทำนอง/เรียบเรียง เศกพล อุ่นสำราญ

 

ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ

และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย

สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา

เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้

ด้วยหลักการเลิศล้ำ หลักธรรมค้ำใจ

ภาคภูมิใจในเกียรติยศศักดิ์ศรี

จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ

จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี

มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ ทำความดีเพื่อชาติไทย

 

สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร

ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง

 

ยึดมั่นหัวใจ ในหลักเที่ยงธรรม รับใช้ประชาชน

ทุกคนเท่าเทียมกัน มั่นคงความดีตลอดไป

ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ

และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย

Rap (เมื่อเราถวายปฏิญาณคำสัตย์ สิ่งมีค่าและภาคภูมิใจของเราคือนำเอาคำนั้นไปปฏิบัติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นรับใช้ประชาชน และแก้ไขปัญหาของชาติ เต็มกำลังและความสามารถที่มีให้สมกับที่เกิดมาเป็นข้าราชการบริพารพร้อม เกียรติยศที่เราได้สวมเครื่องแบบสีกากีคือการได้ตอบแทนแผ่นดินด้วยคำว่า บริการเราคือข้าราชการ)

 

จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ

จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี

มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ ทำความดีเพื่อชาติไทย

สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร

ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง

(ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน)