พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว

โพสต์1 ก.ค. 2558 16:44โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู 
เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆ


แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว หรือ SOS _Specialist เกิดจากกลุ่มแพทย์ที่มีความคิดเห็นเหมือนกันว่า โลกในยุคปัจจุบันเข้าสู่ ยุค Digital ซึ่ง Social network เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมาก ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี สามารถสือสาร และ รับข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่ข่าวสารดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการกลั่นกรอง จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ข่าวสารและข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งถ้ามีการรับข่าวสารหรือข้อมูลทางการแพทย์อย่างผิดๆ และนำไปใช้หรือปฏิบัติตามนั้น อาจทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิตได้

กลุ่มแพทย์เฉพะทางบาทเดียว จึงได้จัดทำ website ที่ รวบรวมแพทย์เฉพาะทาง ทางด้านต่างๆ มาให้ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ การดูแลสุขภาพพื้นฐาน ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ กับประชาชนทั่วไป

โดยช่องทางการสื่อสารนั้น ทางกลุ่มแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนั้น ได้นำประโยชน์ของ Social Network มาใช้ในการสื่อสารกับประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง ผ่านทาง Facebook fanpage ประชาชนทั่วไปสามารถ เอาข้อมูล เกี่ยวกับสุขภาพ ของตัวท่านเอง หรือ สิ่งที่ท่านสงสัย มาปรึกษาแพทย์ได้โดยตรง