แสดงบทความ 1 - 6 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • พิธีแห่ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง "พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์" วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมพิธีแห่ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง "พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์" วัดนางออ ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2560 01:19 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ วัดสว่างสามัคคี โรงเรียนเมืองยางศึกษา นำโดยสิบเอกไกรศรี ชิดนอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่ไม้ ตุ้ยไธสง ณ วัดสว่างสามัคคี                         
  ส่ง 11 มิ.ย. 2560 00:56 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • งานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมออกร้านขายสินค้าประจำท้องถิ่น ในงานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา                               
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 05:55 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดพิธีไหว้ครู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2560 06:59 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พระธรรมทูตอบรมประชาชน วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะสงฆ์อำเภอเมืองยางได้ออกจาริกเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา พร้อมกันนี้ได ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 05:18 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย วันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเมืองยาง ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2560 00:38 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้คนไม่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ และชี้ให้เห็นถึงโทษของการส ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2560 00:32 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสูงเนิน และโรงเรียนกุดจ ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2560 00:22 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษาจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560                                                             
  ส่ง 10 มิ.ย. 2560 21:52 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 55 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 6 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมืองTeach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร็วนี้ อาจทำให้มีข้อมูลหรือข่าวมากมายที่ถูกส่งต่อเพียงแค ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เมื่อที่ 1 ของ ร.ร. กล่าวจบการศึกษา กับความจริงที่ทำให้ครูและเพื่อนๆ ต้องอึ้ง! การใช้ชีวิตดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นหลายๆ คน แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คนเช่นกัน Griffin Furlong นักเรียนไฮสกูลคนน ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เตือนนักช้อป ระวังภัยลวงซื้อของออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการจับจ่ายสินค้าเปลี่ยนไป ผู้คนหันมานิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้ภัยดังกล่าวมีอัตราการเติบโตส ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://oa.kapook.com/king
จำขึ้นใจ
 -แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
http://scicoursewarechula.com/#works
http://www.myfirstbrain.com/default.aspxhttp://www.royin.go.th/?page_id=147
รวมเว็บราชการไทย

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81