• แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเมืองยางศึกษา กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562
  ส่ง 20 เม.ย. 2562 02:22 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองยางศึกษา กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 18:24 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
  ส่ง 30 ก.ค. 2561 20:09 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูปฏิบัติการสอน) ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเมืองยางศึกษาดาวน ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 21:58 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยโรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2561 18:02 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 26 พ.ค. 2561 17:58 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม » • ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประพันธ์ คณิตไธสง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประพันธ์ คณิตไธสง ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ          
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 04:41 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเมืองยางศึกษา ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาเมืองยางศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "น้ำตาลหวานเกมส์" สู่ระดับประเทศ "นครเชียงใหม่เกมส์" การแข่งขันกีฬาน ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 04:35 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพิชญ์ชญานิษฐ์ โพธิสาร ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพิชญ์ชญานิษฐ์ โพธิสาร ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในวันครู ประจำปี 2562              
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 04:15 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายจิติวัฒนา ศรีคราม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา อำเภอเมืองยาง จ ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2562 05:23 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองยาง ประจำปี 2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองยางศึกษา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวส ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 05:59 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร้านค้า ใกล้สถานศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนเมืองยางศึกษา และสถานประกอบการ ร้านค้า ท ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 04:50 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 111 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 6 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • นางสาวพรวิไล ปานจิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2562 18:42 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • นางสาวรัตนดาวรรณ ชาตรี แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยคุณครูรัตนดาวรรณ ชาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 04:03 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมืองTeach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร็วนี้ อาจทำให้มีข้อมูลหรือข่าวมากมายที่ถูกส่งต่อเพียงแค ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เมื่อที่ 1 ของ ร.ร. กล่าวจบการศึกษา กับความจริงที่ทำให้ครูและเพื่อนๆ ต้องอึ้ง! การใช้ชีวิตดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นหลายๆ คน แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คนเช่นกัน Griffin Furlong นักเรียนไฮสกูลคนน ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เตือนนักช้อป ระวังภัยลวงซื้อของออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการจับจ่ายสินค้าเปลี่ยนไป ผู้คนหันมานิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้ภัยดังกล่าวมีอัตราการเติบโตส ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรับตรง TCAS ทั่วประเทศ
http://oa.kapook.com/king
จำขึ้นใจ
 -แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
http://scicoursewarechula.com/#works
http://www.myfirstbrain.com/default.aspxhttp://www.royin.go.th/?page_id=147
รวมเว็บราชการไทย

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81