ตรวจสอบผลการเรียน
 • แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองยางศึกษา กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 18:24 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
  ส่ง 30 ก.ค. 2561 20:09 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านขึ้นบัญชีเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูปฏิบัติการสอน) ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเมืองยางศึกษาดาวน ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 21:58 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยโรงเรียนเมืองยางศึกษา ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2561 18:02 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 26 พ.ค. 2561 17:58 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา ประกาศโรงเรียนเมืองยางศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาคณิตศาสตร
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 05:15 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 3 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อตู้ โอนนอก นายไพศาล มุ่งวัฒนา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อตู้ โอนนอก ณ เมรุวัดสว่างสามัคคี ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2561 01:06 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • บริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยาง โดยเหล่ากาชาดจ ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2561 00:48 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ict ให้กับชุมชน หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ict ให้กับชุมชน หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ณ ศูนย์การเร ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 03:57 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ต้อนรับ ผอ.จิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ต้อนรับ ผอ.จิติวัฒนา ศรีคราม ในโอกาสมารับตำแหน่งผ ...
  ส่ง 31 ต.ค. 2561 23:30 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • วันสุนทรภู่ สืบสานตำนานไทย ครูกวีเอกของโลก ประจำปี 2561 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดงานสัปดาห์วันสุนทรภู่ มีการแข่งขันต่างๆมากมาย เช่น การค ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2561 02:54 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำป ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2561 02:27 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พระธรรมฑูตเผยแพร่ศาสนา วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะพระธรรมฑูต อำเภอเมืองยาง ออกเผยแพร่ศาสนาให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติให้เป็นผ ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2561 01:32 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ฟังพระธรรมเทศนา ถวายปัจจัย เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมเทศนา ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสว ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2561 00:39 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • งานเลี้ยงอำลาครูประมวล คำจันทึก ในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่ โรงเรียนเมืองยางศึกษาขอแสดงความยินดีกับคุณครูประมวล คำจันทึก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน ในโอกาสย้ายไปบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2561 00:30 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 95 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 6 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • นางสาวพรวิไล ปานจิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2562 18:42 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • นางสาวรัตนดาวรรณ ชาตรี แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยคุณครูรัตนดาวรรณ ชาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 04:03 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมืองTeach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร็วนี้ อาจทำให้มีข้อมูลหรือข่าวมากมายที่ถูกส่งต่อเพียงแค ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เมื่อที่ 1 ของ ร.ร. กล่าวจบการศึกษา กับความจริงที่ทำให้ครูและเพื่อนๆ ต้องอึ้ง! การใช้ชีวิตดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นหลายๆ คน แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คนเช่นกัน Griffin Furlong นักเรียนไฮสกูลคนน ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เตือนนักช้อป ระวังภัยลวงซื้อของออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการจับจ่ายสินค้าเปลี่ยนไป ผู้คนหันมานิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้ภัยดังกล่าวมีอัตราการเติบโตส ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรับตรง TCAS ทั่วประเทศ
http://oa.kapook.com/king
จำขึ้นใจ
 -แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
http://scicoursewarechula.com/#works
http://www.myfirstbrain.com/default.aspxhttp://www.royin.go.th/?page_id=147
รวมเว็บราชการไทย

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81