แสดงบทความ 1 - 6 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • งานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมออกร้านขายสินค้าประจำท้องถิ่น ในงานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา                               
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 05:55 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ร่วมประกอบพิธีเก็บศพ (วางดินเงิน ดินทอง) พระครูอาทรธรรมธัช วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา โดยการนำของนายไตรมิตร นคราวนากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมประกอบพิธีเก็บศพ ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 03:53 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ฟังสวดพระอภิธรรม "พระครูอาทรธรรมธัช" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายไตรมิตร นคราวนากุล นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพพระเดชพระคุณพระครูอาทรธรรมธัช อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง เจ้าอาวาสวัดโนนลอย ณ ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 02:37 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • การแข่งขันฟุตซอลจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 3 การแข่งขันฟุตซอลจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาฟุตซอลยุวชน และเยาวชน 3 อำเภอ (เมืองยาง ลำทะเมนชัย ชุมพวง)                    
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 05:43 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน ม.3 ม.6 ประจำปีการศ ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 05:12 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • โครงการค่ายปรับพื้นฐานพฤติกรรม "หนูจะเป็นเด็กดีศรีเมืองยาง" วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานพฤติกรรม "หนูจะเป็นเด็กดีศรีเมืองยาง" ประจำปีการศึกษา 2559 เพ ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 04:46 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • อบรมป้องกันการจมน้ำ "หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด" นักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมอบรมป้องกันการจมน้ำ "หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด" ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 04:20 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการจัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเร ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 03:35 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • การอบรมขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 27 มกราคม 2560 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากการขับขี่รถจ ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 03:14 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม » • โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร คุณครูชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา และคุณครูกัลยาณี ไชยเสน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กร     การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet (Web-Conference ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2560 21:13 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล คุณครูกัลยาณี ไชยเสน และคุณครูชนากานต์ สอนไธสง เข้าร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศ ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2560 20:53 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล      คุณครูนภัทร พลศรี เข้าร่วมอบรม STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล DLTV , ETV และ OBEC Channel ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนเม ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2560 20:42 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุร
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 05:28 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • รับการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองยางศึกษา รับการนิเทศกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559                                                  
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 02:20 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร ประจำปี 2560 โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักการศ ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2560 00:58 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมืองTeach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร็วนี้ อาจทำให้มีข้อมูลหรือข่าวมากมายที่ถูกส่งต่อเพียงแค ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เมื่อที่ 1 ของ ร.ร. กล่าวจบการศึกษา กับความจริงที่ทำให้ครูและเพื่อนๆ ต้องอึ้ง! การใช้ชีวิตดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นหลายๆ คน แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คนเช่นกัน Griffin Furlong นักเรียนไฮสกูลคนน ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เตือนนักช้อป ระวังภัยลวงซื้อของออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการจับจ่ายสินค้าเปลี่ยนไป ผู้คนหันมานิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้ภัยดังกล่าวมีอัตราการเติบโตส ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://oa.kapook.com/king
จำขึ้นใจ
 -แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
http://scicoursewarechula.com/#works
http://www.myfirstbrain.com/default.aspxhttp://www.royin.go.th/?page_id=147
รวมเว็บราชการไทย

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81