หน้าแรก


  
  
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม » • รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเอแม็ท องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับทีมเอแม็ท ม.ปลาย​ โรงเรียนเมืองยางศึกษา​ รับโล่รางวัลชนะเลิศ​ จากอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ               
  ส่ง 27 ก.ค. 2562 04:28 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประพันธ์ คณิตไธสง ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประพันธ์ คณิตไธสง ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ          
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 04:41 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเมืองยางศึกษา ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาเมืองยางศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "น้ำตาลหวานเกมส์" สู่ระดับประเทศ "นครเชียงใหม่เกมส์" การแข่งขันกีฬาน ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 04:35 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป​ ประจำปี​ 2562 วันที่​ 12 มิถุนายน​ 2562​ โรงเรียนเมืองยางศึกษา​ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป​ ประจำปี​ 2562​ โดยมีท่านประด ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2562 01:45 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • ร่วมงานศพคุณพ่อมีชัย โอนนอก นายจิติวัฒนา​ ศรีคราม​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ นำคณะครูร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัวที่สูญเสียคุณพ่อมีชัย โอนนอก ณ​ บ้านหนองไม้ตาย
  ส่ง 27 ก.ค. 2562 01:19 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายจิติวัฒนา ศรีคราม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา อำเภอเมืองยาง จ ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2562 05:23 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายจิติวัฒนา ศรีคราม นำครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2562 22:04 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา               
  ส่ง 27 ก.ค. 2562 04:38 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • กิจกรรมอบรม coding กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการ coding การใช้ microbit ให้แก่นักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ และนักเรียนที่สนใจด้านไอที ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเร ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2562 04:23 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • กิจกรรมสภากาแฟ โรงเรียนเมืองยางศึกษา เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมสวนเสวนาสภากาแฟ เพื่อพัฒนาอำเภอเมืองยาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานของอำเภอเมืองยาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้                         
  ส่ง 27 ก.ค. 2562 04:14 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • โครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมโครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองยาง                                       
  ส่ง 27 ก.ค. 2562 03:59 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • การฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1,2,3 เข้าร่วมการฝึกวิชาทหารภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพิมายวิทยา ระหว่างวันที่ 4 ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2562 03:54 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 131 รายการ ดูเพิ่มเติม »แสดงบทความ 1 - 6 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • นางสาวพรวิไล ปานจิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2562 18:42 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • นางสาวรัตนดาวรรณ ชาตรี แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยคุณครูรัตนดาวรรณ ชาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                      
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 04:03 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมืองTeach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร็วนี้ อาจทำให้มีข้อมูลหรือข่าวมากมายที่ถูกส่งต่อเพียงแค ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เมื่อที่ 1 ของ ร.ร. กล่าวจบการศึกษา กับความจริงที่ทำให้ครูและเพื่อนๆ ต้องอึ้ง! การใช้ชีวิตดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับวัยรุ่นหลายๆ คน แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คนเช่นกัน Griffin Furlong นักเรียนไฮสกูลคนน ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
 • เตือนนักช้อป ระวังภัยลวงซื้อของออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการจับจ่ายสินค้าเปลี่ยนไป ผู้คนหันมานิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น จึงทำให้ภัยดังกล่าวมีอัตราการเติบโตส ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:10 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรับตรง TCAS ทั่วประเทศ
http://oa.kapook.com/king
จำขึ้นใจ
 -แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
http://scicoursewarechula.com/#works
http://www.myfirstbrain.com/default.aspxhttp://www.royin.go.th/?page_id=147
รวมเว็บราชการไทย

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81