หน้าแรก

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์  คลิกที่นี่

สถานีความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สถานีความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ห้องเรียน DLIT


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Ipadข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรับรางวัลพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช  ครั้งที่3
เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ดีเด่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ  อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา


สถานีสำหรับคุณครูhttps://sites.google.com/a/mwk.ac.th/teacher-manatchaya/home/ศัพท์.jpg