ยินดีต้อนรับเข้าสู่ 
“สนุกวิทย์ สนุกคิด By...ครูเกศินี ทองอ่ำ” 

กิจกรรมค่าย SMTE Junior Camp


กิจกรรมเปิดชั้นเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา


อบรมครูพี่เลี้ยง ม.ปลาย


ลิงค์สมัครอบรม SMTE