หน้าแรก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของ  นางพัชรินทร์   มณี

 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
1.รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์  2562
2.เชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ วันที่ 11-15  กุมภาพันธ์  2562