กิจกรรม ปีการศึกษา 2562


เอกสารครูพรวิมล

 • [10 กันยายน 2562] เอกสารประกอบการประเมิน ว.21 
 • [01 มิถุนายน 2562] แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.4
 • [01 ธันวาคม 2562] แผนการสอนการออกแบบเทคโนโลยี ม.4

 ข่าวนักเรียน 

 • ตารางสอน ==> ครูพรวิมล ไชยสุข
 • ตารางเรียน ==> นักเรียนชั้น ม.2/6
 • ผลการเรียนของนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2562
 • ผลการเรียนของนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2562
 • ผลการเรียนของนักเรียน ม.2/6 ภาคเรียนที่ 1/2562
 • ผลการเรียนของนักเรียน ม.2/6 ภาคเรียนที่ 2/2562

เอกสารกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

 • ตารางสอนครูคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
 • ตารางสอนครูคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2562
 • โครงการกุล่มสาระคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
 • โครงการกุล่มสาระคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
 • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เทคโนโลยี
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์

 ภาพกิจกรรม ครูแคท

                               
00000000000000000000            
    วันที่ 00 มกราคม 2563                            

ข่าวสารด้านการศึกษา


บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร