หน้าแรก

กำหนดการจัดทำตารางสอน 2/2560

      กำหนดส่งรายวิชาที่เปิดการสอนของกลุ่มสาระ ภายในวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 
ที่ห้องวิชาการ 


         คุณครูทุกกลุ่มสาระสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรทั้งแบบ File word และ PDF เพื่อใช้ในการจัดตารางสอนได้เลยค่ะ
         มีปัญหา ติดต่อเบอร์นี้นะค่ะ 095-4464310-ครูลินดา

ดาวน์โหลดเอกสารจัดทำตารางสอน

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560
  กำหนดการจัดทำตารางสอน 2/2560
  กำหนดการจัดตารางสอน17กรกฎาคม -3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

        กำหนดส่งรายวิชาที่เปิดการสอนของกลุ่มสาระ ภายในวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 
  ที่ห้องวิชาการ 
  เอกสารที่ต้องส่ง เอกสารหมายเลข 01-02 ค่ะ


           คุณครูทุกกลุ่มสาระสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรทั้งแบบ File word และ PDF เพื่อใช้ในการจัดตารางสอนได้เลยค่ะ
           มีปัญหา ติดต่อเบอร์นี้นะค่ะ 095-4464310-ครูลินดา

  ดาวน์โหลดเอกสารจัดทำตารางสอน

  ส่ง 12 ก.ค. 2560 21:19 โดย ลินดา ชุมภูศรี
 • การจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560
  คุณครูทุกกลุ่มสาระสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรทั้งแบบ File word และ PDF เพื่อใช้ในการจัดตารางสอนได้เลยค่ะ
   มีปัญหา ติดต่อเบอร์นี้นะค่ะ 095-4464310-ครูลินดา

  ส่ง 21 มี.ค. 2560 07:52 โดย ลินดา ชุมภูศรี
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »