ภาพอาคารสถานที่

ภาพถ่ายทางอากาศ
อาคาร 1 และ ต้นชะเมา


หอสมุด และ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6


หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ


อาคาร 6อาคาร 7


อาคาร 8 ‎(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)‎


Comments