Power Point Templates

 งานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมภาพและกราฟิกเกี่ยวกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ไว้อย่างหลากหลาย เพื่ออำนวยในการผลิตสื่อต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมและสร้างสรรค์


 

powerpoint01.ppt

 

powerpoint02.ppt

 

powerpoint03.ppt

 

powerpoint04.ppt
Comments