ตราสัญลักษณ์

งานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมภาพและกราฟิกเกี่ยวกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ไว้อย่างหลากหลาย เพื่ออำนวยในการผลิตสื่อต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมและสร้างสรรค์


New Logo 2016 : ตราสัญลักษณ์รูปแบบปี 2559


Old Logo : ตราสัญลักษณ์เก่าทุกยุคสมัย


Comments