ฟอนต์และกราฟิกประกอบ

งานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมภาพและกราฟิกเกี่ยวกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ไว้อย่างหลากหลาย เพื่ออำนวยในการผลิตสื่อต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมและสร้างสรรค์

Fonts ที่ใช้ในสื่อต่างๆ ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ใช้ Fonts TH SarabunPSK Regular ฟอนต์แห่งชาติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่
นอกจากนี้แล้วได้ใช้ Fonts Sukhumvit Set ซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (Font ที่ใช้ในส่วน Head ของเว็บนี้ สวยงาม เรียบง่ายและทันสมัย) สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

ภาพประกอบและข้อความ

Comments