reshet

أعضاء الانترنت الامن צוות חיים ברשת-

        

 اسم المعلم     

 الوظيفة

 حمد سيد احمد

 مدير المدرسة

 حســن حيادري

 مركز الحوسبة

محمد زبيدات

مركز التربية الاجتماعية

وسام شلاعطة

مكرم خلايله

مستشار

معالج نفسي

 علاء معلوف

مركز الرياضيات

معلمون داعمون: قيروز سيد احمد+حنين غالية+ احمد حيادري

خطة عمل للانترنت الامن 2017/2018

יעד

 פעילות אופרטיבית

 אחריות

 שותפים

 זמן

 מדד מצופה לביצוע

 משאבים

 .1עבודה מול תלמידים

 

 

 

 1-הסברת הצד הטכני של שימוש באנטרנט 

 מורה המחשבים

 -הנהלה
-
צוות בטוחים ברשת
-
מחנכים+ יועץ

 מחודש 11 עד 3/2018

 %100 מהתלמידים

 - חדר מחשבים
-
רשת אנטרנט

 2- הסברת הצד ההתנהגותי 
מוסרי וחוקי לשימוש באנטרנט 

 יועץ

 - מחנכים
-
צוות בטוחים ברשת

מחודש 12 עד 4/2018

%100

 

 3- סקר שאלון מילויי ע"י התלמידים לפני ואחרי פעילות ההסברה על הידע שלהם ברשת

 -רכז תקשוב

-מחנכים

 -צוות בטוחים ברשת

יועץ

 מחודש 12 עד 2/2017

 %100

 -שאלון
-
חדר מחשבים
-
אתר בית הספר

 4-פעילויות לימודיות  ע"י המורים המקצועיים

 מורים מקצועים

 צוות בטוחים ברשת

6/18-12/17

 %100

 -חדר מחשבים עם גישה לאנטרנט

.2פעילות מול הורים

 

- סדנאות להורים בכל השכבות 
א - ב
ג - ד
ה - ו ומקדמות על שימוש נכון במחשב מבחינה טכנית, מוסרית וחוקית 

 רכז תקשוב

 -צוות בטוחים ברשת
-
יועץ
-
מרצה אורח/שוטר

 3/18-2/18

 %75

 -חדר מקוון
-
מצגת מתאימה

 - העברת סקר עמדות הורים לשימוש באנטרנט

 רכז תקשוב

 צוות בטוחים ברשת

 3/18

 %70

 שאלון להורים

 .3פעילות מול מורים

 

-סקר על ידע לשימוש נכון באנטרנט

 רכז תקשוב

 -צוות בטוחים ברשת
-
מורים

2/2018

 %100

 -שאלון ממוחשב למורים
-
עיבוד נתונים
-
חדר מחשבים

 -סדנאות על התנהגות בטוחה בעת שימוש באנטרנט למורים מבחינה חוקית , מוסרית ובריאותית

 יועץ

 -צוות בטוחים ברשת
-
מורים
-
אורחים

 סוף 2/2018

 %100

 -מצגת
-
חדר עם גישה לאנטרנט

 4-אתר בית הספר

-עדכון אתר בית הספר במצגות 
וחומרים וקישור 
לחומרים בנושא
בטיחות באנטרנט
-
הקמת קבוצות דיון באתר בית הספר

 רכז תקשוב

 -צוות בטוחים ברשת
-
מדריכת תקשוב

 6/18-9/17

 %80

 -אתר בית ספר
-
מצגות
-
שאלונים

Comments